Hårstyling.dk har følgende vilkår gældende, når du deltager i en af vores konkurrencer eller udlodninger – medmindre andet er angivet. Reglerne gælder både for konkurrencer afholdt af Hårstyling.dk, hvilket også gælder konkurrencer på Hårstyling.dk, på sociale medier samt fysiske konkurrencer på messer og lignende.


Deltagelse


Deltagelse modtaget efter sidste frist vil ikke blive medtaget i lodtrækningen. Fristen fremgår i den enkelte konkurrences beskrivelse. Man skal være fyldt 18 år for at deltage i konkurrencer afholdt af Hårstyling.dk. Hvis der i enkeltstående tilfælde er andre regler, vil dette blive oplyst i den enkelte konkurrencebeskrivelse. Hvis konkurrencen ikke er undtaget af aldersgrænsen, forbeholder Hårstyling.dk sig retten til at kontrollere alderen på vindere og frasortere deltagere under 18 år.
Ansatte i virksomheder, der arrangerer og/eller leverer præmier til konkurrencen, må ikke deltage.
Ansatte i Hårstyling.dk samt deres husstande må ikke deltage.


Præmier


Præmier kan ikke ombyttes til kontanter eller andre produkter.
Ved deltagelse i konkurrencer accepteres også betingelserne for selve præmien. Hårstyling.dk påtager sig ligeledes intet ansvar for præmierne, herunder mangelansvar, produktansvar med videre.


Deltagere

Konkurrencevindere kontaktes medmindre andet er angivet direkte pr. telefon, mail eller Facebook messenger.
Alle deltagere i konkurrencen giver samtidig samtykke til registrering af deres navn og øvrige nødvendige kontaktoplysninger. Ved deltagelse gives samtidig samtykke til, at Hårstyling.dk må offentliggøre navn og by på vinderen af en konkurrencen på Hårstyling.dk som, Facebook og andre medier, som Hårstyling.dk anvender. Dog oplyses der kun vindere på konkurrencer med 10 vindere eller færre. Det er muligt for alle deltagere frit at annullere deres deltagelse i konkurrencen. Ved deltagelse gives der accept til, at vedkommendes data bliver
gemt og anvendt i forbindelse med konkurrencen. Enhver annullering af deltagelsen kan meddeles på e-mail kontakt@haarstyling.dk.

Med annullering af deltagelse, slettes alle data i forbindelse med konkurrencen. Derfor er gevinst ej længere mulig. Vinderen skal henvende sig til Hårstyling.dk inden for en måned, medmindre andet er anført. Hvis vi ikke kan få fat i vinderen ved rimelige midler, forbeholder vi os retten til at udtrække en ny vinder.

Generelt

Hårstyling.dk forbeholder sig retten til at ændre konkurrencebetingelserne uden forudgående varsel eller
meddelelse og til at suspendere eller aflyse konkurrencen, hvis der er saglige grunde herfor.

Hårstyling.dk kan på ethvert tidspunkt ekskludere deltagere, som ikke overholder regler, vilkår og betingelser for konkurrencen.

Hårstyling.dk hæfter ikke for mangelfulde eller forkerte informationer, som er blevet viderebragt eller distribueret af konkurrencedeltagere og/eller tredje part i forbindelse med deres deltagelse i konkurrencen. 

Hårstyling.dk påtager sig ikke noget ansvar for, at alle links og henvisninger i forbindelse med konkurrencen er korrekte og fuldstændige. Hårstyling.dk hæfter ikke for skader opstået ved forstyrrelse af tekniske anlæg eller
for forsinkelser eller afbrydelser af eventuelle datatransmissioner, der har relation til deltagelse i konkurrencen eller har relation til brugen af konkurrencepræmie.
Konkurrencen er underlagt dansk ret, og eventuelle tvister skal indbringes for Danmarks domstole.